×

Varování

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Nelze vytvořit složkuPath: [ROOT]/cache/images

 

 

 

 

Mendelův rok

měsíční témata a akce

3

Johann Gregor Mendel jednoznačně zviditelňuje Brno na vědecké a kulturní mapě Evropy a celého světa. V Brně působil jako všestranná osobnost - od učitele, organizátora kulturních akcí, preláta až po bankéře, mezinárodně se ale proslavil jako vědec. Ke 150. Výročí zveřejnění Mendelovy vědecké práce připravilo Mendelianum nabídku vzdělávacích a propagačních aktivit rozdělených do dvanácti měsíčních témat. Každý měsíc přináší něco nového se vztahem k životu, dílu a odkazu J. G. Mendela. Moravské zemské muzeum, jehož součástí je již více než půl století Mendelianum, je přímým pokračovatelem muzea Hospodářské společnosti. Na půdě této společnosti, která sídlila v Biskupském dvoře v Brně, Mendel dlouhodobě působil a získal zde inspiraci pro svůj později světově proslulý výzkum. Právě v autentických prostorech této společnosti, sídle dnešního Mendeliana, probíhá většina akcí Mendelova roku. Tyto akce jsou bezplatné, registrace je však většinou nutná z důvodu omezené kapacity. Aktuální informace jsou zveřejňovány na www.mendelianum.cz Témata Mendelova roku jsou také v přímém vztahu ke Středám s JGM, kdy je mezi 15 a 17 h nabízen speciální program běžným návštěvníkům Mendeliana. 

Mendelianum, Muzejní 1, Biskupský dvůr, Brno - střed

4

1. Leden

2. Únor

3. Březen

4. Duben

5. Květen

6. Červen

7. Červenec

8. Srpen

9. Září

10. Říjen

11. Listopad

12. Prosinec

5

LEDEN

 

Mendel – neustálá výzva

Data k připomenutí:

4. 1. 1855 – vstup do Nat. Wiss. Sekt. HS, řádný člen HS

6. 1. 1884 – úmrtí

Akce: promítání filmu Mendel – neustálá výzva s komentářem jednoho z autorů (flexibilní termín)

6

ÚNOR

 

Mendel a Darwin

Data k připomenutí:

8. 2. 1865 – počátek historie genetiky, Mendelova přednáška

úmrtí Bateson (8. 2. 1926)

12. 2. – Darwin Day (*1809)

Akce: přednáška na téma Mendel a Darwin, genetika a evoluce (flexibilní termín, kolem 8. února)

7

BŘEZEN

 

Mendel – vědec

Data k připomenutí:

8. 3. 1865 – Mendelova přednáška (závěrečná část)

12. 3. – Gregor/Řehoř

Akce: international Mendel Day (8. března)

8

DUBEN

 

Mendel a genetická informace

Data k připomenutí:

25. 4. – DNA Day (1953)

18. 4. 1905 – poprvé použit termín genetika (Bateson)

Akce: Odpoledne s DNA (25. dubna)

9

KVĚTEN

 

Mendelovy rostliny

Data k připomenutí:

5. 5. 1855 – kolaps u druhé učitelské zkoušky, Mendel se začíná plně věnovat pokusům s rostlinami

Akce: soutěže na Terase Mendelových rostlin, Muzejní noc (flexibilní termín, 2. polovina května)

10

ČERVEN

 

Mendel – učitel

Data k připomenutí:

10. 6. 1853 (Botys margaritalis) – první odborná přednáška (Vídeň)

9. 6. 1869 (Hieracium) – poslední odborná přednáška (Brno)

V mezičase učí na reálce (1854-1868)

Akce: Mendel Forum/Junior Mendel Forum (flexibilní termín v polovině června)

11

ČERVENEC

 

Mendelovy narozeniny a jeho rodiště

Data k připomenutí:

22. 7. 1822 – *J(G)M

31. 8. 1865 – otevření Mendeliana

Akce: Mendelův narozeninový dort (22. července)

12

SRPEN

 

S Mendelem na cestách

Data k připomenutí:

V polovině srpna 1862 se Mendel vrací ze své nejdelší cesty (cesty do Londýna, přes Paříž, na velkou průmyslovou výstavu - Světová výstava 1862, dnešní EXPO)

Akce: Po stopách JGM – Z rodiště do Brna, Mendelovo Brno, Mendelova Vídeň (flexibilní termín)

13

ZÁŘÍ

 

Mendel – mnohostranná osobnost

Data k připomenutí:

7. – 14. 9. 1871 – kongres včelařů v Kielu za účasti Mendela, včelařství provázelo Mendela na úrovni zájmu i odbornosti

Akce: Festival vědy v Mendelově Brně - představení Mendelovy osobnosti formou Mendelovy stezky (flexibilní termín)

14

ŘÍJEN

 

Mendel - inspirace

5. 10. 1910 – odhalení sochy JGM v Brně, kterou Mendelovi věnovali příznivci vědy z celého světa

Data k připomenutí:

Udělování Nobelových cen – probíhá od roku 1901, v současné době jsou ceny vyhlašovány každoročně v říjnu (řada nositelů, zejména v oborech fyziologie a medicína, Mendela obdivuje a byla jím inspirována, což dokládá i řada věnování v Mendelianu)

Akce: Mendel – Inspiration Forever, věda – kultura – umění (flexibilní termín)

15

LISTOPAD

 

Mendel a dnešní věda

Data k připomenutí:

18. 11. 1873 – datace posledního dopisu dochovaného z Mendelovy vědecké korespondence Naegelimu

Akce: Týden vědy a techniky/Věda v akci – Nobelovská výročí, představení pracovišť Centra Mendelianum (flexibilní termín – 1. polovina listopadu)

16

PROSINEC

 

Mendel a svět

Data k připomenutí:

Koncem roku 1866 byla rozeslána tištěná verze Mendelovy práce o pokusech s hybridy rostlin do světa

15. 12. 1861 – založení Přírodozkumného spolku (přijetí stanov)

31. 12. 1866 – separát poslán Naegelimu

Akce: Vánoce u Mendela - cukroví podle Mendelovy kuchařky (flexibilní termín, polovina prosince)

17